Servicevoorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Droomhuis.store Overal op de site verwijzen de termen “wij”, “ons”
en “onze” verwijzen naar Droomhuis. Droomhuis biedt deze website aan, inclusief
alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, onder de volgende voorwaarden
uw aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.
Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Dienst” en
gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”),
inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of
beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief
zonder beperking gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of
bijdragers van inhoud zijn.
Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door
toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als
u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot
de website of geen gebruik maken van de diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod,
is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.
Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden.
Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk
op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te plaatsen.
Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid
om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website
na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform
waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.
ARTIKEL 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van
meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont, of dat u meerderjarig bent in de
staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw
minderjarige familieleden toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het
gebruik van de service wetten overtreden in uw rechtsgebied (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht
wetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard verzenden.
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw
diensten.
ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) kan worden overgedragen
onversleuteld kan worden en gepaard gaat met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om
technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcard
informatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren,
gebruik van de service, of toegang tot de service of enig contact op de website via welke de
service wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en beperken of
anderszins deze Voorwaarden beïnvloeden.
SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig
of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet
worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primair advies in te winnen,
informatiebronnen die nauwkeuriger, vollediger of actueler zijn. Elk vertrouwen in het
materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet
actueel en dient uitsluitend ter referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud
van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U
stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.
SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of de inhoud ervan) zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging,
opschorting of beëindiging van de Service.
SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze
producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of omgeruild
volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.
onze producten die in de winkel te zien zijn. We kunnen niet garanderen dat uw computermonitor
weergave van een kleur nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan
personen, geografische regio's of rechtsgebieden. We kunnen dit recht per geval uitoefenen.
basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden te beperken van producten of diensten die we aanbieden.
Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken.
kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten.
te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal
die u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Service
zullen worden gecorrigeerd.
SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS
Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken,
aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze
beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde
creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval
dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met
het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven toen de bestelling werd gedaan.

We behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te worden
geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor
alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere
informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zodat
zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Lees voor meer informatie ons Retourbeleid.
SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS
We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle hebben, noch
controle over hebben, noch enige inbreng in hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang tot dergelijke tools bieden “zoals deze is” en “zoals beschikbaar”
zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige
goedkeuring. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van
optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die worden aangeboden via de site is geheel op eigen risico en
discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop
welke tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leverancier(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of
zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere
materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'),
gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, elk materiaal kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden,
vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook van de opmerkingen die u naar ons doorstuurt. Wij zijn
en zullen geen verplichting hebben (1) om enig commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen
(3) te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen
naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of verwerpelijk is,
aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of het intellectuele eigendom van een partij of deze
Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, met inbegrip van
auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheidsrecht of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Verder
gaat u ermee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of
obsceen materiaal zal bevatten, of een computervirus of andere malware zal bevatten die op enigerlei wijze
invloed kan hebben op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mail
adres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden wat betreft de herkomst van het materiaal.
derden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen
die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige
opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.
SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Als u persoonlijke informatie verstrekt via de winkel, valt dit onder ons Privacybeleid.
beleid. Bekijk ons Privacybeleid.
ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

(inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten
ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal bevatten van
derden.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet gelieerd zijn aan
ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij
garanderen niet en hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, websites of websites van derden.
websites, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen,
diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden.
websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en
zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims,
zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.
SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die het volgende bevat
typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productomschrijvingen,
prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij
behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken
informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Service of op een gerelateerde website
onnauwkeurig is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Service of op een
gerelateerde website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist.
Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt toegepast, moet
worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is
gewijzigd of bijgewerkt is.
ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om
de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of
of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) internationale, federale, provinciale of staats
(c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele
eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden,
belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid
religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken
informatie in te dienen; (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die zullen of
kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een
gerelateerde website, andere websites of het internet; (h) het verzamelen of traceren van persoonlijke
informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor enige
obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of andere websites te verstoren of te omzeilen.
de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om
uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden
verboden gebruik.
ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service
ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service
nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
Je gaat ermee akkoord dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of
de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op uw eigen risico is. De
service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve als
uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige
verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle
impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een
bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullenDroomhuis, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten,
aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies,
claim, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke
waaronder, zonder beperking, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens,
vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief
nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enige
producten die met behulp van de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van
de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige
inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of
inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service,
zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid hiervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de
uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten
of rechtsgebieden, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.
ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING
U stemt ermee in Droomhuis en onze moedermaatschappijen,
dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners
dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren van elke claim of
eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit
uw inbreuk op deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar verwezen wordt, of
uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.
ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig
of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en de niet-afdwingbare bepaling zal niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden
van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke vaststelling geen invloed hebben op de geldigheid en
en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de beëindigingsdatum zullen
blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U
U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services, of wanneer u niet langer gebruik wilt maken van onze Services.
gebruik wenst te maken van onze Services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan een voorwaarde
of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet naleeft, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen
zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van
beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.
ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden zal
vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst.
met betrekking tot de service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de service.
en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige
overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons
(inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden uitgelegd
tegen de opstellende partij.
ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren
worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Denemarken.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen.
Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om
onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website
of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in
acceptatie van deze wijzigingen.
SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u sturen naar
support@Droomhuis.store